Kulttuuripaja Trombi

Vertaisohjaajakoulutus

Kulttuuripajojen perusidea on tarjota mielekästä toimintaa hyvähenkisessä ryhmässä. Ryhmiä ohjaa tähän tehtävään koulutettu vertaisohjaaja. Vertaisohjaajalla on omakohtainen kokemus mielenterveyden haasteen tai muun vaikean elämäntilanteen kohtaamisesta.

Vertaisohjaajalla ei tarvitse olla valmiiksi takataskussaan oman ryhmänsä aihealueen kattavaa osaamista: kulttuuripajojen ryhmät voidaan koota myös yhteisen oppimisen ja uusiin asioihin yhdessä tutustumisen ympärille. Toki useimmiten vertaisohjaajat jo omaavat taitoja ja tietoja ryhmiensä aihealueista, mutta heitä ei haittaa vaikka joku ryhmäläinen olisi asioissa jo ohjaajaakin edellä – tärkeintä on yhdessä tekeminen, ei päteminen.

Kulttuuripajojen vertaisohjaajakoulutus noudattaa eri paikkakunnilla samaa runkoa, painotuseroja on kuitenkin melkoisesti. Jyväskylän kulttuuripaja Trombi on erikoistunut vuorovaikutustaitoihin ja hyvän, korjaavan, ryhmäkokemuksen rakentamiseen pelien, leikkien ja pienten draamaharjoitteiden avulla. Eniten näistä harjoitteista on tullut myönteistä palautetta niiltä kouluttautujilta, jotka ovat niitä alun perin eniten jännittäneet. Moni on saanut koulutuksesta lisää sosiaalista rohkeutta, jännitys muiden kanssa toimimiseen on kadonnut, tai ainakin lieventynyt.

Lisätietoja Jannelta (0400 791 380).

Koulutuksen sisällöt:

  1. Tutustuminen, yleiset asiat ja säännöt
  2. Vuorovaikutus
  3. Sosiaaliset taidot
  4. Itsetuntemus: minä ja tavoitteeni
  5. Voimavarakeskeisyys, voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi
  6. Oma jaksaminen haastavissa tilanteissa
  7. Valmistumisjuhlat